Novice
Zadnje novice Arhiv novic
DOLOČITEV DELEŽEV PREVZEMANJA ODPADNE EMBALAŽE PRI IZVAJALCIH JAVNE SLUŽBE
25.11.2016
Ljubljana, 3. 10. 2016 - Vlada RS bo v letošnjem letu v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo prvič določila deleže prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu RS. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo vladno gradivo pripravilo po končanih postopkih preverjanja podatkov o izpolnjevanju obveznosti ravnanja z odpadno embalažo.
Ministrstvo za okolje in prostor je maja 2016 prejel poziv ene od družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) za preverbo natančnih podatkov zavezancev, pred uradno objavo deležev družb za ravnanje z odpadno embalažo za leto 2016. MOP je prejel tudi prijavo, da so nekateri zavezanci za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, Finančni upravi RS (FURS) sporočili napačne podatke o tem, s katero DROE imajo sklenjeno pogodbo o izpolnjevanju obveznosti ravnanja z odpadno embalažo. Pri preverjanju podatkov, ki jih je MOP prejel s strani FURS in DROE, so bila ugotovljena neskladja pri 168-ih zavezancih. Vsi so bili zaprošeni za pojasnila oz. ustrezna dokazila. Postopek preverjanja je sedaj končan za 149 oseb, 13 oseb še ni posredovalo vseh zahtevanih dokazil ali pojasnil, 6 primerov je bilo v pristojno reševanje odstopljenih Inšpektoratu RS za okolje in prostor.
PROBLEMSKA KONFERENCA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA
24.11.2016
22. in 23. septembra 2016 je v Kongresnem centru Rogaška Slatina potekala 6. problemska konferenca komunalnega gospodarstva, na katerem je imel direktor družbe za ravnanje z odpadno embalažo EMBAKOM d.o.o. prispevek z naslovom "Problematika odpadne embalaže v Sloveniji".
Prispevek lahko najdete v rubriki POVEZAVE, ZANIMIVOSTI
Komteks d.o.o.
Pod hrasti 33, 1218 Komenda
telefon: + 386 5 908 24 42
info@komteks.si